woensdag 7 december 2011

huiswerk

taken:
* herhaling hoofdrekenen: ZGZG les 67 (O) tegen vrijdag
* oefeningen met atlas: tegen morgen
* woordjes taal: les 8
* groen schrift laten HDT
lessen:
* studiewijzers:
   * taal: spelling
* proeven morgen: zie schema
ida:
* rapportavond: welk uur?