vrijdag 29 mei 2009

Proficiat!


Vooraleer we de maand uitvliegen juichen we nog eens voor Khadijat én voor Sieglinde, die deze maand verjaarden! Proficiat!

huiswerk

werk:
*ZGZG D blz. 20 +21 +22 afwerken
*Frans : kolom 1
*taak rekenen (groen) + studieplanning (geel)
ida:
*crea : foto’s + oud hemd
*zwemmen
*weekinfo
*gerief toneel!

donderdag 28 mei 2009

huiswerk

werk:
*taak rekenen (groen) + studieplanning (geel)
*afwerken ZGZG D blz. 9 + 10 + 11
*HDT rood schrift + verbeteren (taal en Frans)
*zinsleer : 3 zinnen volledig ontleden
les:
*morgen laatste spreekoefeningen!
*leerstof taal + rekenen + Congo (roze blaadjes)
ida:
*gerief toneel!

woensdag 27 mei 2009

huiswerk

werk:
*taak rekenen (groen blad) + studieplanning (geel blad)
*taal kolom 3 : oefenschrift
*Frans kolom 3 : blauw + oefenschrift
*HDT rood schrift + verbeteren
*zinsleer : 1 zin volledig ontleden
les:
*proef Frans U18
ida:
*vervoer milieuboot

dinsdag 26 mei 2009

huiswerk

werk:
*afwerken ZGZG D blz. 14-15 oef. 8
*taak rekenen : zie groen blad + studieplanner (geel blad)
*taal kolom 2 : oefenschrift
*Frans kolom 2 : blauw + oefenschrift
*HDT rood schrift + verbeteren
les:
*Frans U18: alle oefeningen afwerken, donderdag proef
ida:
*briefje milieuboot afgeven, laten tekenen en strookje terug meebrengen

maandag 25 mei 2009

"Op stap" met de milieuboot


Op donderdag 4 juni varen we met het 5de een stuk mee met de milieuboot. We vertrekken in Bossuit en varen tot in Zwevegem. Zijn er mensen die ons naar Bossuit zouden kunnen brengen (vertrek op school 12.15) en/of die ons kunnen afhalen in Zwevegem rond 16.00? Morgen krijgen de kinderen een brief mee met meer info. Alvast bedankt!

huiswerk

werk:
* ZGZG les 141 alle O : zonder hulp!
*Taak rekenen : zie groen blad
*Taal kolom 1 : oefenschrift
* Frans kolom 1 : blauw + oefenschrift
* HDT rood schrift + verb
Les :
*zie studieplanning : geel blad
ida:
*zwemmen
*stellen
*vervoer milieuboot?

maandag 18 mei 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 136 alle O : schatten + cijferen
*taal : kolom 1
*HDT geel briefje
*stellen afwerken tegen 26 mei
ida:
*zwemmen
*hamertje – nageltjes (3 à 5 cm) – kartonnen buis – rijst of maïs – een krant

woensdag 13 mei 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 137 blz. 133 (O)
*taal:l kolom woe. + do. + vrijd.

werk donderdag:
*taal kolom ma. + di. : morgen dictee!

dinsdag 12 mei 2009

Studio Globo donderdag


Nog even melden dat er een foutje in de brief sloop voor de uitstap naar Antwerpen van donderdag. De aankomst in Kortrijk 's avonds is voorzien om 18.15 en niet om 17.15, zoals gemeld in de brief. Wil hier rekening mee houden a.u.b.

Wie tegen donderdagmorgen geen briefje mee heeft met toestemming om alleen naar huis te gaan, gaat mee naar school en moet daar worden afgehaald!

huiswerk

werk :
*taal : kolom van dinsdag
*5 zinnen : pv., ond., splitsen in zinsdelen
*WB taal blz. 50-51 afwerken
les:
*proef unité 17 (dinsdag 19 mei)
*proef open boek PLK blz. 3 tot 10 (woensdag 20 mei)
ida:
*dialoogje Frans (morgen)
*toneeltekst
*briefje : ophalen station om 18.15
*boekbespreking

vrijdag 8 mei 2009

huiswerk

werk:
*het lijdend voorwerp: de rest afwerken
*alle oefeningen in het Frans WB afwerken (U17), dialoogje klaar en voorbereiden!
*rood schrift verbeteren en laten HDT
les:
*toneelrol leren
ida:
*agenda laten HDT
*weekinfo
*zwemgerief

donderdag 7 mei 2009

huiswerk

werk:
*Frans WB blz. 64 nr. 5,6,7
*ZGZG les 133 (O)
*woordjes taal
*woordjes Frans
*rood schrift verbeteren
*het lijdend voorwerp: rest van de zinnen tegen dinsdag
les:
*boekje Congo: lezen blz. 4 tot 15
ida:
*rol toneel kennen tegen vrijdag 15 mei

woensdag 6 mei 2009

inleefatelier Congo


We leerden al dat de mensen in Congo gewoon zijn om ladingen op hun hoofd te dragen. Zo moeten ze soms enkele kilometers ver om water te halen. De Burundi "Itsitsu" is een groep trommelaars die reusachtige trommels (die soms wel meer dan 40 kg wegen!) op het hoofd draagt. Wie ze even aan het werk wil zien: surf naar http://www.labadoux.be en klik op het filmpje!

huiswerk

werk :
*ZGZG les 132 afwerken (O)
*taal kolom 3 : oefenschrift
*Frans kolom 3 : blauw schrift + oefenschrift
*HDT rood schrift + verbeteren
*het lijdend voorwerp: 5 zinnen (b-c-d-e-f)
ida:
*materiaal crea (morgen)
*leesboek 12 mei
*toneeltekst (tegen 14 mei)

dinsdag 5 mei 2009

belangrijke data


Mei en juni zijn drukke maanden. Er volgen nog een aantal vrije dagen en we trekken er ook nog een paar keer onderuit. Je kind kreeg vandaag een brief mee waarin alles nog eens netjes werd samengevat.

huiswerk

werk :
*Frans kolom 2 : blauw + oefenschrift
*taal kolom 2 : oefenschrift
Les :
*getallen van 60 tot 100 (Frans boek)
*instuderen toneeltekst
ida :
*inpakpapier / doos / lint
*leesboek 12 mei
*brief afgeven + HDT

maandag 4 mei 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 130 (O)
*woordjes Frans: eerste kolom
*woordjes taal: eerste maandag
*taal: WB blz. 46-47 en LB blz. 40
les:
*herhalen: pv., onderwerp, gezegde
ida:
*zwemgerief
*gerief crea