donderdag 30 september 2010

huiswerk

werk:
*Spelling Anders les 4 afwerken
les:
* proeven voorbereiden: WO, hoofdrekenen
ida:
* opstel!

dinsdag 28 september 2010

huiswerk woensdag

werk:
* taken duodag afwerken
les:
* proeven voorbereiden: zie studiewijzer!

huiswerk

werk:
* ZGZG les 18(O) afwerken
* gekleurde schriften verbeteren
* rood schrift laten HDT
les:
* proeven voorbereiden: WO en rekenen: zie studiewijzers!
ida:
*5a: brief CLB afgeven
* tekening: getekend op net blad tegen dinsdag

maandag 27 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 20 (O) afwerken
* planning maken voor de studiewijzer rekenen
les:
* proef U3
* proef WO thema 1: vrijdag: open boek/gesloten boek (zie studiewijzer blz. 16)
* proeven rekenen: zie studiewijzer
ida:
* zwemgerief
* studiewijzer rekenen laten HDT
* handje crea meebrengen!

vrijdag 24 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 17 (O) afwerken
* Franse zinnetjes: de rest
* Mundo WB blz. 13-14 afwerken
les:
* Mundo: studiewijzer blz. 16 in WB: vraag 5 en 6
ida:
* agendat laten HDT
* weekinfo, ...
* 5b: maandag CLB (om 8.15 op school!)

donderdag 23 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 16 (O)
* TS WB blz. 17
* woordjes Frans U3: Je comprends (zin 1,2,3)
* gekleurde schriften verbeteren, groen laten HDT
les:
* Mundo thema 1: Studiewijzer blz. 16 (WB) nr. 4-5
ida:
* opstel!
* proef WO- thema 1: vrijdag 1 oktober!

woensdag 22 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 15 (O)
* woordjes taal: laatste 2 les 2
* geel en groen schrift verbeteren
les:
* Mundo: Studiewijzer (werkkatern blz. 16): vraag 1, 2, 3

dinsdag 21 september 2010

huiswerk

werk:
* handje afwerken
* woordjes Frans U3 inschrijven en oefenen
* woordjes taal (leeuwerik tot vanavond)
les:
* Peter Peuter (herhalen en inoefenen)
ida:
* handje tegen dinsdag!

maandag 20 september 2010

huiswerk

werk:
* TS WB blz. 11,12,13 (enkel voor 5a)
* woordjes taal (natuurlijk tot perzik)
les:
* proef: U1 en U2
ida:
* zwemgerief
* vrije tekening!

vrijdag 17 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 14 (O)
* geel en groen schrift verbeteren
* woordjes taal: zestig tot hartelijk
les:
* Frans: proef dinsdag van U1 en U2
ida:
* agenda laten HDT
* weekinfo, ...
* 5a: maandag om 8.15 op school (CLB)
* dinsdag: kinder- en jeugdjury

donderdag 16 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 9 (O)
* woordjes taal: les 2 (gelukkig tot onschuldig)
* rood en groen schrift laten HDT
* geel en blauw schrift verbeteren
* Mundo: WB blz. 7-8
* Frans WB U2 oef. 8
ida:
* maandag CLB
* opstel tegen morgen
* tekening tegen dinsdag

dinsdag 14 september 2010

huiswerk

werk:

* ZGZG les 12 blz. 40 (O)
* Frans WB blz. 6 oef. 5
* rood en groen schrift verbeteren

les:

* Peter Peuter (helemaal)

huiswerk

werk:
* ZGZG les 7 (O)
* woordjes taal: laatste 3 les 1
* Franse woordjes: U2, 2de kolom
* rood en groen schrift verbeteren
les:
* Peter Peuter (helemaal)
ida:
* op bezoek bij het CLB:
--> 5a op 20.09.10
--> 5b op 27.09.10
* spuitjes voor het 5de op school: 25.10.2010
*tekening tegen dinsdag!

maandag 13 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 11 (O)
* Franse woordjes: U2, kolom 1 (blauw schrift)
* woordjes taal: waarschijnlijk tot papier
* groen schrift verbeteren
les:
* Peter Peuter (strofe 1 en 2 en 3)
ida:
*zwemgerief

vrijdag 10 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 8 afwerken (werkschrift)
* rood schrift verbeteren en laten HDT
* groen schrift verbeteren
* woordjes taal inschrijven: van web tot nauwkeurig
les:
* Kennen jullie Peter Peuter? (strofe 1 en 2)
ida:
* agenda laten HDT

donderdag 9 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 6 (O)
* WO WB blz. 1 nr. 2
* Franse woordjes inschrijven en oefenen (getallen 6 tot 10)
* woordjes taal inschrijven en oefenen (potlood tot invloed)
* klad stellen meebrengen!
* Frans WB blz. 4 oef. 4,5,6
* rood en groen schrift verbeteren

woensdag 8 september 2010

huiswerk

werk:
* taken afwerken duodag 1: zie blad
* Franse woordjes inschrijven en oefenen: En Action blz. 11 (getallen: 1 tot 5)
* rood en groen schrift verbeteren: 3 keer met groen per fout
* woordjes taal inschrijven en inoefenen (burgemeester tot onbewoond)

dinsdag 7 september 2010

huiswerk

werk:
*rood schrift: fouten 3 x verbeteren met groen
*geel schrift: Les 1 (blad in 2 kolommen verdelen, 5 woorden inschrijven: (lantaarn ... eenzaam)
en oefenen!
*blauw schrift: 2de kolom inschrijven (En Action blz. 10) en oefenen
*Spelling Anders: les 2 afwerken
ida:
*brieven CLB afgeven en terug mee tegen donderdag!

maandag 6 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 2-3 afwerken (O)
* TS WB 5A blz. 5-6
* TS SA blz. 5-6 afwerken
les:
* Woordjes Frans: eerste kolom U1 (Je comprends) inschrijven in blauw schrift + oefenen (morgen dictee!)
ida:
* zwemgerief
* foto's, tijdschriften
* foto van je idool

vrijdag 3 september 2010

huiswerk

werk:
* stellen : klad afwerken (maandag)
* TOV: interview afnemen
* ZGZG blz. 6 oef. 6, blz. 11 oef. 1 en 2, blz. 12 oef. 7

ida:
* dinsdag ouder infoavond om 19.30
* agenda laten tekenen
* weekinfo afgeven

donderdag 2 september 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 1 (O) afwerken
* hoofding werkschrift inschrijven
ida:
* brief maaltijden, telefoonnummers
* wegwijzer agenda laten HDT
* foto' s, tijdschriften meebrengen tegen dinsdag
* turngerief