donderdag 29 oktober 2009

huiswerk

werk:
*extra- oefeningen rekenen
*ZGZG les 32 (driehoekjes)
*oefenschrift: woordjes taal en Frans
les:
*de getallen van 1 tot 12 (ook vertalen)

--> Wil je iets lezen van Marre Wieffer? Kijk dan op haar site: www.marrewieffer.nl

woensdag 28 oktober 2009

huiswerk

werk:
*rekenen: afwerken vorige lessen + blad patronen (1-4)
*Spelling Anders afwerken: WB blz. 32 tot 34, 35 tot 38
*stellen (net)
*oefenschrift: taal en Frans

dinsdag 27 oktober 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 33 en 34 (O)
*oefenschrift taal
*opstel tegen donderdag (net)
*tekening Halloween tegen vrijdag

maandag 26 oktober 2009

huiswerk

werk:
*rood schrift verbeteren en laten HDT
*oefenschrift: woordjes taal
*Spelling Anders: afwerken blz. 29,30,31
les:
*proef Frans U5
ida:
*zwemgerief
*halloween prenten: pompoen, heks, vampier, kasteel

vrijdag 23 oktober 2009

huiswerk

werk:
*oefenschrift: Frans
*rood schrift verbeteren (2x) en laten HDT (2x)
*stellen afwerken tegen dinsdag
les:
*proef Frans U5 dinsdag
ida:
*agenda laten tekenen
*weekinfo

woensdag 21 oktober 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 32 (O)
*werkwoorden vervoegen: blz. 2 afwerken
*oefenschrift taal
*oefenschrift Frans
*rood schrift verbeteren

dinsdag 20 oktober 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG (extra- oefeningen maken)
*rood schrift HDT en verbeteren
*taal: oefenschrift
*Frans: oefenschrift
*TS WB blz. 36 afwerken
les:
*Frans: U5 hardop lezen
ida:
*klasfoto: alles binnen MORGEN!!!
*brief afgeven en laten HDT

maandag 19 oktober 2009

huiswerk

werk:
*oefenschrift: Frans + taal
*Frans U1-U4: fouten aanduiden op blad (rode bol) en oefenen
*ZGZG les 30 (O)
les:
*proef rekenen
ida:
*zwemgerief
*verbeterde rekening afgeven

donderdag 15 oktober 2009

huiswerk

werk:
*TS WB 33 afwerken
*Frans dialoogje voorbereiden
les:
*proef metend rekenen (LB)
* dictee!
ida:
*gerief dialoogje Frans?
*proeven laten tekenen

woensdag 14 oktober 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 28 (O)
*Frans dialoogje afwerken en instuderen
les:
*proeven voorbereiden
ida:
*blad boekbespreking meebrengen
*proef Frans verbeteren (2x) en laten HDT
*andere proeven laten HDT

dinsdag 13 oktober 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 27 oef. 1,2,3,4,5 verbeteren en afwerken
*taal: volgende kolom (oefenschrift)
les:
*proef taalschat en taalsystematiek
*andere proeven voor deze week (leerboek meenemen)
ida:
*briefje mosselfeest

maandag 12 oktober 2009

werk (5a)
*oefenschrift: kolom 1 (taal)
werk (5b)
*ZGZG les 27 oef. 1 tot 5
les:
*proef taalschat en taalsystematiek voorbereiden (zie blad)
*andere proeven voor deze week voorbereiden
ida:
*zwemgerief
*brief CLB afgeven

vrijdag 9 oktober 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 26 afwerken (O)
*rood schrift verbeteren en laten HDT
les:
*Frans boek blz. 14-15
*proef rekenen

ida:
*agenda laten HDT en proevenregeling laten HDT
*maandag om 8.10 u. op school (5a) voor medisch schooltoezicht

donderdag 8 oktober 2009

huiswerk

werk:
*oefenschrift taal: morgen dictee
les:
*proef Frans U4
*proef milieuboot
ida:
*morgen leesboek mee, maandag ook
*maandagmorgen om 8.10 op school (medisch onderzoek)
*omslag, postzegel, adres

woensdag 7 oktober 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 29 (O)
*TS leesboek 14-15, WB 24-25
*Spelling Anders WB 23-24, oefenkaart 3 en 4
*oefenschrift taal: kolom 2
les:
*proef godsdienst (zie vragen)
*proef milieuboot vrijdag (zie samenvatting)
*proef Frans U4 (vrijdag)
ida:
*voorstelling herfstgedicht morgen!

dinsdag 6 oktober 2009

huiswerk

werk:
*taal: oefenschrift kolom 1
*TS blz. 14 en 15 aandachtig lezen
les:
*proef godsdienst donderdag (zie herhalingsvragen)
*proef milieuboot vrijdag (zie samenvatting)
*herfstgedicht: donderdag uitvoeren!
ida:
*postzegel + omslag vrijdag

donderdag 1 oktober 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 19 (O)
*rood schrift verbeteren en laten HDT (2x)
*ZGZG les 17 (vierkantje 1)
*zinsleer: even oefenen (blz.3)- zin 11 tot 15: pv., zinsdelen, onderwerp aanduiden
les:
*zinsleer: het onderwerp (blz.4)
ida:
*weekinfo
*agenda laten tekenen
*zwemgerief
*materiaal herfstgedicht: tekst uit het hoofd kennen tegen dinsdag, materiaal en idee├źn meebrengen (di.), donderdag uitvoering!