donderdag 19 februari 2009

huiswerk

werk:
*taal: woordjes inoefenen: morgen proef!
*proefjes verbeteren: GK, spelling, cijferen
*bundel proefjes laten nazien en HDT
les:
*dialoogje Frans
ida:
*idool

woensdag 18 februari 2009

huiswerk

werk:
*woordjes taal inoefenen (kolom 3)
*proefjes Frans verbeteren en HDT
les:
*proefjes morgen: cijferen, godsdienst, wereldreis
ida:
*idool vrijdag: we starten om 13.00!!!
*dialoogje brengen: vrijdag!

dinsdag 17 februari 2009

Hip hip hip voor Sarah!
't Zijn drukke tijden om te verjaren. Nu is Sarah aan de beurt! Als beloning krijg je volgende week een weekje vrijaf! Proficiat Sarah! Ik zou aan mijn mama lekker spaghetti vragen met hesp en kaassaus...

huiswerk

werk:
*vrije tekening: tegen dinsdag 3 maart
*woordjes taal: kolom 2 inoefenen
les:
*proef meetkunde: kijk naar je leerstoflijst en kijk in je leerboek
*taalschat: kijk naar de leerstoflijst en leer het!

maandag 16 februari 2009

huiswerk

werk:
*oefeningen van Frans U13 afwerken
*woordjes taal: kolom 1 inschrijven en inoefenen
les:
*proefjes voor morgen
*U13: proef
ida:
*zwemgerief
*idool: preselectie!

vrijdag 13 februari 2009

dikke truiendag


Vandaag was het dikke truiendag. Naast de verwarming die een graadje lager stond, maakte het 5de een knap lied waarin aandacht werd gevraagd voor een zuinig energiegebruik! Bravo aan allen!

huiswerk

werk:
*rood schrift verbeteren en HDT (vooraan, achteraan)
*ZGZG blz. 6,7,8 afwerken met ZRM
les:
*proef getallenkennis, godsdienst, technoklas
ida:
*agenda laten HDT
*brief afgeven, weekinfo
*dialoogje tegen woensdag!
Fijn weekend!

donderdag 12 februari 2009

huiswerk

werk:
*Franse woordjes: kolom 4 inschrijven en inoefenen
*rood schrift verbeteren
*taal: woordjes inoefenen (dictee morgen)
*Frans werkboek: U13 oefening 1,2,3
les:
*vragen Wereldreis
ida:
*dikke truiendag: soeptas
*leesboek kiezen!*dialoogje Frans tegen woensdag!

dikke truiendagVergeet morgen niet een dikke trui aan te trekken én een soeptas (in een handdoek) mee te brengen. Samen proberen we morgen wat minder energie te verbruiken!

woensdag 11 februari 2009

Joepie voor Yanis


Whow, Yanis wordt vandaag 11 jaar. Ik denk dat ik hem deze namiddag een half dagje vrijaf geef. Proficiat Yanis!

huiswerk

werk:
*woordjes Frans: kolom 3 inschrijven en inoefenen (blauw schrift, oefenschrift)
*woordjes taal: kolom 3 inoefenen (oefenschrift)
*rood schrift verbeteren en laten HDT
*ZGZG les 96 (O)
*oefeningen het gezegde: alles gemaakt? zie oranje blad
*oefeningen werkwoorden tot blz. 7
les:
*herhalingsvragen Wereldreis en technoklas
*al verkennen om een dialoogje te maken voor Frans: zie boek révision 9-12
ida:
*blad leerstof proefjes krokus laten HDT

dinsdag 10 februari 2009

huiswerk

werk:
*woordjes Frans kolom 2 (blauw en oefenschrift)
*woordjes taal kolom 2
*ZGZG blz. 142-143 afwerken
*TS WB blz. 10-11 (woordenboek) oef. 1 + 2 + 3 + 5 (tegen donderdag)
les:
*herhalingsvragen Wereldreis tegen vrijdag
ida:
*HDT lesopvraging Frans, HDT brief ouders
*brief voor 't 6de klaar tegen morgen

maandag 9 februari 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 94 (O)
*woordjes taal: inoefenen kolom 1
*woordjes Frans U13 inschrijven: eerste kolom (blauw schrift en oefenschrift)
les:
*nieuwe leesopdracht: zie lijst
*vragen technoklas oplossen tegen donderdag
Ida:
*zwemgerief
*omslag: morgen mee
*brief 6de : klaar tegen woensdag (niet dicht kleven!)*proefjesregeling laten tekenen

*schildergerief

donderdag 5 februari 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 92 (O)
*Franse oefeningen in WB afwerken: révision 9-12
*Franse proef verbeteren (U12) en HDT
*lesopvraging Romeinse cijfers laten HDT
les:
*woordjes taal (morgen dictee!)

woensdag 4 februari 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 91 afwerken (O)
*Kranten in de klas: thema 1 afwerken (werkboekje)
*woordjes taal: kolom 3 inoefenen
*gedicht tegen morgen!
*blad Wereldreis: werkblad H17 afwerken (atlas!)

les:
*Frans: révision 1-12: woordenschat herhalen, wat je niet kent met fluorstift aanduiden
ida:
*gedicht!
*vrijdag proef révision 9-12

dinsdag 3 februari 2009

Hoera voor Edith!


Bravo Edith met je verjaardag! Geniet er maar van!

huiswerk

werk:
*gedicht afwerken (donderdag mee!)
*krant lezen
*woordjes taal: kolom 2 inoefenen
les:
*Romeinse cijfers (ZGZG les 89, LB 21-22)
ida:
*lesopvraging laten tekenen
*gedicht donderdag mee!
*morgen een krant meebrengen

maandag 2 februari 2009

huiswerk


werk:
*woordjes taal: inoefenen kolom 1
*gedicht: afwerken en uit het hoofd leren: donderdag breng je het op een creatieve manier naar voor!
*krant lezen en morgen terug meebrengen
les:
*het kleinste gemeen veelvoud (ZGZG les83 en LB blz. 21)
ida:
*zwemgerief
*kaarten voor de kaarting tegen morgen binnen!
*lesopvraging laten tekenen
*schildergerief: T-shirt, schort, vodden, borstels,…