vrijdag 29 januari 2010

Bravo!


Bravo met de uitvoering van de wasbeer! Een pluim!

huiswerk

werk:
*rood schrift 2x verbeteren en laten HDT
*opstel afwerken
*Franse woordjes (kolom 1)
les:
*proef grammaire
ida:
*agenda laten tekenen
*weekinfo

donderdag 28 januari 2010

huiswerk

werk:
*oefenschrift: taal kolom 4
*TS WB blz. 77 tot 81 afwerken
*ZGZG les 79 (O) oef. 5 en 6
*oefenschrift Frans U11: de 8 getallen
ida:
*gerief voor de wasbeer

woensdag 27 januari 2010

huiswerk

werk:
*taken duodag afwerken
*oefenschrift: kolom 3
les:
*Frans voorbereiden
*Frans: het ww. avoir
ida:
*proevenblad laten HDT
*gedichtendag: een leuk gedicht?

dinsdag 26 januari 2010

huiswerk

werk:
*taal: kolom 2 in oefenschrift
*TS: boek blz. 55 lezen
les:
*grammaire (zie strookje): maandag 1februari proef

maandag 25 januari 2010

huiswerk

werk:
*woordjes taal inschrijven in geel schrift : kolom 9.1 ie als i
*woordjes taal oefenen (oefenschrift)
*ZGZG les 77 proberen af te werken/verbeteren
ida:
*zwemgerief
*weekinfo
*strookje PLK
*idool: inschrijvingen binnen

donderdag 21 januari 2010

huiswerk

werk:
*oefenkaart 14
*ZGZG les 76
*Spelling Anders tot blz. 58
*spreekoefening Frans voorbereiden: mijn familie (+grootouders)
*rood schrift verbeteren en laten HDT
*zinsontleding: zin 1 tot 6
ida:
*maandag proef Frans U10
*strookje PLK tegen maandag
*spreekoefening Frans: maandag

woensdag 20 januari 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 75 (O)
*TS 51-52, WB 70-71
*Franse woordjes (rest)
*Spelling Anders: blz 56 tot 58
*rood schrift verbeteren
ida:
*strookje PLK terug mee tegen maandag

dinsdag 19 januari 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 74 (O)
*TS 48-49, WB blz. 63-64
*TS 51-52, WB blz. 70-71 (tegen donderdag)
*Franse woordjes (4)
*rood schrift verbeteren
ida:
*rekening afgeven

maandag 18 januari 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 73 (O)
*ZGZG les 70 (O) verbeteren met groen
*oefenschrift: Frans (4 woordjes)
les:
*het ww. avoir (zie Frans boek U10)
ida:
*zwemgerief

vrijdag 15 januari 2010

huiswerk

werk:
*Frans WB oefenen: U9 oef. 4 en 6
*stamboom: mijn familie
*nadenken over idee voor de wasbeer
*rood schrift verbeteren en laten HDT
les:
*proef Frans U9
ida:
*agenda laten HDT
*weekinfo, ...

donderdag 14 januari 2010

huiswerk

werk:
*TS WB blz. 61-62 afwerken
*Frans WB blz. 33 nr. 7
*rood schrift verbeteren en laten HDT
*opstel
les:
*stamboom blz. 32 nr. 4 in WB Frans: oefenen
ida:
*stamboom maken en voorstellen van je familie in het Frans tegen maandag 25 januari!
*morgen dictee!
*proef Frans U9 maandag

dinsdag 12 januari 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 70 (O) afwerken en verbeteren
*oefenschrift taal: kolom 2 en 3
*oefenschrift Frans: alle woordjes
les:
*Frans: U9 boek: we begrijpen (blz.32-33)
ida:
*morgen geen school
*agenda volledig in orde!!!

maandag 11 januari 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 69 afwerken (O) en sommigen les 68 (vierkantjes) (leerboek!)
*TS WB blz. 69 (woordenboek!)
*inschrijven woordjes in geel schrift: kolom 8.2 ie als i
ida:
*zwemgerief
*tekening

vrijdag 8 januari 2010

huiswerk

werk:
*Frans WB U9: oef. 1 en 2 blz. 31
*opstel afwerken
*rood schrift verbeteren en laten tekenen
les:
*Frans: U9 hardop lezen, de woordjes bekijken
ida:
*agenda laten tekenen
*weekinfo, ... afgeven
*voor 5a: maandag tijdig op school! We vertrekken om 8.30.

donderdag 7 januari 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 68 (O)
*Taal: WB TS blz. 65-66
* oefenschrift taal: morgen dictee!
ida:
*tekening tegen dinsdag
*brief vervoer technoklas afgeven
*turngerief

woensdag 6 januari 2010

huiswerk

werk:
*taken duodag afwerken: zie blad
*oefenschrift taal: kolom 3
ida:
*vervoer technoklas: graag nog 1 auto voor 8.30, 2 auto's voor 11.30

dinsdag 5 januari 2010

vervoer technoklas


Door een onverwachte wijziging gaat de technoklas voor 5a door op 11 januari in de voormiddag. Wie zich aangaf om de kinderen te vervoeren in de namiddag hoeft dit dus niet te doen. Hierbij dan de nieuwe vraag: wie van de ouders kan helpen om de kinderen in de voormiddag te vervoeren:

om 8.30 vertrek op school en voeren naar het VTI, Oudenaardsesteenweg

om 11.20 vertrek aan het VTI, Oudenaardsesteenweg en terug voeren naar school

Alvast bedankt voor de medewerking en excuus voor het ongemak!

huiswerk

werk:
*ZGZG les 65 (O)
*afwerken oefeningen révision 5-8 in WB Frans
*oefenschrift taal, kolom 2
*lezen in TB van TS blz. 44 en 45
ida:
*pedagogische studiedag op 13-01

Wild Web Woods


Wie het spel al eens wil bekijken rond de mensenrechten kan surfen naar de volgende site:


Daarna kies je als taal Nederlands.

Succes en veel plezier ermee!

maandag 4 januari 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 64 (O)
*oefenschrift: woordjes taal kolom 1
ida:
*zwemgerief

Proficiat!


En meteen al een verjaardag! Proficiat Marlies!

Een gelukkig en gezond 2010!