woensdag 30 september 2009

huiswerk

werk:
*oefenschrift: Frans (rest)
*oefenschrift: taal kolom 3 (morgen dictee!)
*ZGZG les 18 (O)

dinsdag 29 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 17 (O)
*oefenschrift: taal 2de kolom
*oefenschrift: Frans
ida:
*materiaal crea
*proef WO laten HDT

maandag 28 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 16 (O)
*oefenschrift: taal kolom 1 (donderdag dictee!)
*oefenschrift: Frans (4 woordjes)
les:
*herhaling woordenschat Frans U1, U2, U3 (van Frans naar Nederlands en omgekeerd)
ida:
*woensdag: schort of oud hemd, kranten, 2 vodden
*wie dit heeft: penselen, verf
*brief CLB afgeven en terug mee tegen woensdag
*brief spuitje CLB invullen en laten HDT en terug mee tegen woensdag
*zwemgerief


donderdag 24 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 14 (O)
*rood schrift verbeteren en laten HDT
*verdelen in zinsdelen: zin 8,9,10
les:
*proef Unité 3
*dictee taal
ida:
*stellen (klad)
*schoolreglement + brief afgeven

woensdag 23 september 2009

huiswerk

werk:
*rood schrift verbeteren en laten HDT
*oefenschrift: Frans (rest) en taal
*klad stellen tegen vrijdag
les:
*proef WO (zie oplossingen vragen op blad)
ida:
*vrijdag boek meebrengen

dinsdag 22 september 2009

huiswerk

werk:
*oefenschrift: woordjes taal (2de kolom)
*oefenschrift: woordjes Frans
*stellen: klad (tegen vrijdag)
les:
*afval: de rest van de herhalingsvragen oplossen
ida:
*donderdag milieuboot!
*crea: schrift muzische geplastificeerd tegen dinsdag
*morgen klasfoto!
*brief telefoonnummers tegen morgen

maandag 21 september 2009

huiswerk

werk:
*oefenschrift: woordjes taal (kolom 1) en Frans inschrijven
*Frans U3: WB oef. 1 en 2
*herhalingsvragen afval: vraag 1 tot 13 oplossen
les:
*afval: de rest
*proef afval donderdag
ida:
*zwemgerief
*crea
*boek bib --> vrijdag
*brief kinder- en jeugdjury

vrijdag 18 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 12 (O)
*rood schrift verbeteren (taal) en laten HDT
*Franse proef verbeteren en laten HDT
les:
*aandachtig studeren: bundel afval blz. 1 tot 3 en blz. 6, 7
ida:
*weekinfo
*crea

donderdag 17 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 11 (O)
*ZGZG: vorige lessen verbeteren met groen (les 9,10)
*TS WB 8 en 9 afwerken
*rood schrift verbeteren en laten HDT
les:
*Frans: unité 2 (proef)
ida:
*brief afgeven en laten HDT milieuboot
*crea!

woensdag 16 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 10 (O)
*zinsleer: blz. 2: zinnen afwerken
*oefenschrift: taal kolom 3
*oefenschrift: Frans: het werkwoord être

dinsdag 15 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 9 (O)
*rood schrift verbeteren en HDT
*oefenschrift: Frans
*oefenschrfit: kolom 2 taal
ida:
*plastificeren oefenschrift
*afwerken crea tegen dinsdag
*boekenlijst laten HDT

maandag 14 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 8: de 6 oefeningen afwerken (werkschrift)
*oefenschrift: inschrijven woordjes taal en Frans
*rood schrift verbeteren en laten tekenen
*stellen in het net
*godsdienst: vogel afwerken
ida:
*info meebrengen
*zwemgerief

vrijdag 11 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 7, bolletje 2 en 3
*Frans WB blz. 6-1 en 2
*klad stellen afwerken
*rood schrift verbeteren (taal en Frans) tegen maandag: elk woord 3 x met groen
les:
*Frans grammaire: leren wat aangeduid is
ida:
*weekinfo
*agenda laten tekenen

donderdag 10 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 6 afwerken (O)
*TS WB 5 en 6 afwerken
*oefenschrift: Franse woordjes inschrijven en oefenen (dictee!)
les:
*morgen dictee taal!
ida:
*recept meebrengen

woensdag 9 september 2009

huiswerk

werk:
*oefenschrift: 5 woorden
*duodag: taken afwerken

duodagen
Vandaag zijn we in het 5de gestart met de duodagen. Dat heeft verschillende bedoelingen en ook voordelen. De leerlingen werken in duo's aan verschillende taken, die ze zonder hulp aankunnen. Daarbij kunnen ze zelf kiezen met welke taak ze starten. Ze werken samen om hun werk te verbeteren en gaan samen op zoek om fouten te verbeteren. Zo leren ze van en met elkaar. Dat levert ook tijdswinst op voor de leerkracht zodat die wat meer tijd krijgt om problemen allerhande te remediëren. De duo's worden elke keer gewisseld zodat de leerlingen met iedereen leren samenwerken. Ze zijn vandaag alvast goed gestart!

dinsdag 8 september 2009

huiswerk

werk:
*stellen (net) tegen donderdag
*oefenschrift: 5 woorden
ida:
*stellen: een recept meebrengen tegen vrijdag
*info zoeken over: slechtvalk, huismus, jan- van- gent, grauwe gans,bever, eekhoorn, lemming (tegen 15 september)

maandag 7 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG blz. 17 en 18 (O)
*oefenschrift: 1ste kolom: elk woord 3x schrijven
*TOV WB blz. 6 + foto idool meebrengen
ida:
*zwemgerief
*brief kinder- en jeugdjury
*stellen (klad)
*crea (cirkels)

vrijdag 4 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG 6-6, 11-1 en 2, 12-7
*stellen: klad afwerken tegen maandag
*crea: cirkels kleuren tegen dinsdag
*TOV WB 5-1
ida:
*dinsdag ouderavond om 19.30
*boeken gekaft tegen maandag
*agenda laten HDT
*weekinfo

donderdag 3 september 2009

huiswerk

werk:
*ZGZG les 1 afwerken (O)
*Frans: rood schrift verbeteren: elke fout 3 keer met groen en laten tekenen
*geluksinterview: TOV groeiboek blz. 5 tegen maandag
ida:
*turngerief
*brief veldloop

woensdag 2 september 2009

huiswerk

werk:
*oefenschrift Frans (morgen dictee!)
ida:
*brief veldloop
*brief verkeer
*leuke foto

dinsdag 1 september 2009

De minister op bezoek!


Tussen al zijn drukke bezigheden door vond minister Van Quickenborne toch de tijd om een bezoekje te brengen aan onze school. Hij haalde herinneringen op uit de oude doos, toen hij nog op de banken zat van Sint- Paulus. Benieuwd? Surf dan naar http://www.standaard.be/ en klik op de video van de dag: terug naar school.

huiswerk


1 september: een geluksdag, want echt huiswerk is er vandaag nog niet! Er zijn wel enkele belangrijke zaken te doen!

ida:(= ik denk aan)

*brief afgeven i.v.m. het kaften van boeken en schriften en i.v.m. de Mexicaanse griep
*brief A en B afgeven, laten invullen tegen morgen en tegen vrijdag

*de bladwijzer van het agenda laten tekenen

*een leuke foto van jezelf meebrengen tegen donderdag

*vragen als je werkboeken gekaft moeten worden