maandag 28 februari 2011

huiswerk

werk:
* ZGZG les 107 (O) afwerken
* SA les 33 afwerken, verbeteren
* WO: werkkatern blz. 7-8 afwerken
* woordpakket 27: kolom 1 inschrijven en oefenen
* gekleurde schriften verbeteren
* Franse woordjes U14: van blanc tot chanter
les:
* Londense mist
ida:
* zwemgerief
* strookje PLK
* morgen Kinder- en jeugdjury

vrijdag 25 februari 2011

huiswerk

werk:
* Franse woordjes inschrijven: U14, eerste 5
* WO: Mundo: tekst lezen in boek blz. 46-47
* WO: Mundo: oefeningen in werkboek blz. 5-6
* brief voor bosklassers maandag

ida:
* weekinfo, ...
* agenda laten tekenen
* brief vervoer PLK: terug tegen woensdag

donderdag 24 februari 2011

huiswerk

werk:
* ZGZG les 106 (O)
* TS anders 22,23 en 24

morgen proeven rekenen zie studiewijzer

ida
meebrengen stelwerk kookactiviteit en film

woensdag 23 februari 2011

huiswerk

werk:

* duodag afwerken

morgen proef U13, Londense mist

ida

* materiaal idool

dinsdag 22 februari 2011

huiswerk

werk:
* ZGZG les 104 (O)
* SA les 31
les:
* Frans: getallen van 60 tot 100 (zie boek blz. 99)
ida:
* idool: preselectie donderdag: alles mee!
* donderdag proef U13
* studiewijzer rekenen – 21-01-2011: vrijdag proef

maandag 21 februari 2011

huiswerk

werk:

* rood schrift verbeteren (3x met groen per fout)

* ZGZG les 103 afwerken (O): gebruik je tabel!

les:

* de Franse getallen: van 60 tot 100 (zie Frans boek blz. 99)

ida:

* zwemgerief

* idool preselectie: alles mee tegen donderdag

* idool: nummer op papier tegen morgen (naam, soort nummer, titel, duurtijd, ...)

vrijdag 18 februari 2011

huiswerk

werk:
* Frans U13: inschrijven van het ww. avoir in blauw schrift (zie boek blz. 55)
(let op: titel, datum, 2 kolommen, lijn onder 't vorige, groen ...)
* Frans WB blz. 47 nr. 1
les:
* Frans lezen: WB blz. 48 nr. 3
* Bingel: luister naar de juiste uitspraak: tekst + oefeningen van tekst 13
* het ww. avoir: alle vormen correct kennen en kunnen schrijven (maandag proefje)
ida:
* kookgerief terug mee naar huis
* weekinfo, ...

donderdag 17 februari 2011

huiswerk

werk:
* twee krantenartikels schrijven:
1. de bakactiviteit van deze namiddag: een verslagje
(WAT? WAAR EN WANNEER? WIE DOET HET? ALLES IN DE JUISTE VOLGORDE)
2.de filmbespreking van deze morgen: een commentaar (eigen mening)
(GOEDE PUNTEN/ MINDER GOEDE PUNTEN/ ADVIES VOOR ANDERE MENSEN)
telkens in 10 lijnen!
les:
* Londense mist

woensdag 16 februari 2011

huiswerk

werk:
* taken duodag 10 afwerken
* gekleurde schriften verbeteren

les:
* Londense mist uit het hoofd leren
ida:
* kookactiviteit: alles mee!
* morgenochtend film: tijdig op school!

dinsdag 15 februari 2011

huiswerk

werk:
* duodag 10: TS b blz. 12-13 lezen, werkboek blz. 12-13 maken
* Franse woordjes inschrijven: 2de kolom
* gekleurde schriften verbeteren
* SA les 30 afwerken (ook de vlinders)
les:
* morgen proef Mundo thema 4
ida:
* kookactiviteit: donderdag
* morgen: soeptas + handdoek!

maandag 14 februari 2011

huiswerk

Werk:
En Action p. 47 nr. 2
Franse woordjes inschrijven un animal - un poisson

Woensdag proef Mundo thema 4

ida
morgen zwemgerief
kookgerief nog meebrengen :...

vrijdag 11 februari 2011

huiswerk

werk:
* stelopdracht afwerken tegen maandag
* SA les 28 verbeteren met groen
* SA les 29 afwerken
les:
* mundo thema 4: studiewijzer herhalen (woensdag proef)
ida:
* kookgerief meebrengen tegen maandag!
* weekinfo, ...
* agenda laten HDT
* rekening afgeven

donderdag 10 februari 2011

huiswerk

werk:
* ZGZG les 96 (O en vierkantjes)
* SA les 28 afwerken
* mundo bronnenboek lezen p.39-40-41
les:
* Frans: U9-12 révision

woensdag 9 februari 2011

huiswerk

werk:
* taken duodag afwerken
* tekeningen afwerken: koelkast, Wollo
les:
* studiewijzer Mundo werkkatern: vraag 6,7,8,9
ida:
* gerecht van een lekkere taart/cake meebrengen

dinsdag 8 februari 2011

huiswerk

werk:
* ZGZG kopieerblad K 8/4
les:
* Studiewijzer Mundo thema 4, vraag 1 tot 4: gebruik je boek en je werkkatern!

maandag 7 februari 2011

huiswerk

werk:

* ZGZG les 94 (O)
* Taalsignaal WB 7+8+9
* En Action p.44 nr 4

zwemgerief meebrengen

vrijdag 4 februari 2011

bingel

Sommigen ervaren problemen met Bingel. Let er wel op dat Adobe Flash Player op je pc geĂ¯nstalleerd is. Downloaden kan je op de volgende site:

http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html
Succes!

huiswerk

werk:
* ZGZG les 92 (O)
* tekening: koelkast (dinsdag), Wollo het schaap (tegen donderdag)
ida:
* weekinfo, ...

donderdag 3 februari 2011

huiswerk

werk:
* www.bingel.be - schoolcode 2041 --> tegen volgende week donderdag
* TS WB 5b blz. 10-11 afwerken
* Mundo teksten lezen blz. 35 tot 37
* ZGZG les 91 afwerken (O)
les:
* morgen proef Frans

woensdag 2 februari 2011

huiswerk

werk:
* opdrachten duodag afwerken
ida:
* brief PLK tegen vrijdag

dinsdag 1 februari 2011

huiswerk

werk:
*ZGZG les 90 afwerken (O)
* gekleurde schriften verbeteren
* tekening afwerken (tegen dinsdag)
* SA les 26 en 27 afwerken
ida:
* netbaltornooi
* brief PLK: strookje tegen vrijdag mee