vrijdag 28 mei 2010

huiswerk

werk:
*rood schrift verbeteren en laten HDT
*Franse woordjes: kolom 2
*ZGZG blz. 48-49 nr. 8
*Frans WB blz. 63-64 oef. 1,5,6,7
*voorbereiding proeven: zie blad
les:
*toneel (donderdag uitvoering!)
ida:
*agenda laten HDT
*weekinfo
*maandag: lunchpakket, boekje Attakatamoeva, 1 of 2 tickets, rugzakje, om 8.10 op school!

donderdag 27 mei 2010

huiswerk

werk:
*voorbereiden proeven taal, Frans, rekenen: zie blad
*Frans kolom 1
ida:
*brief inleefatelier afgeven en laten HDT

woensdag 26 mei 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 140 (O)
*TS blz. 46-47, WB blz. 59-60
*herhalingsoefeningen: zie blaadje
les:
*toneel!
ida:
*brief afgeven en laten tekenen
*VTI opendeurdag: brief tonen
*vakantieboek Zonneland?

donderdag 20 mei 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG extra- oefeningen
*taal: dictee
*Frans WB blz. 61 nr. 6
les:
*Frans: proef révision U13-16
ida:
*gerief opstel

woensdag 19 mei 2010

werk:
*woordjes taal kolom 3
*ZGZG les 137 (O)
les:
*Frans U13-16 révision
*toneeltekst

dinsdag 18 mei 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 136 (alle O)
*taal: kolom 2
les:
*Frans révision U13-16
ida:
*proef Frans vrijdag (révision 13-16)
*strookje schoolfeest
*foto + info over je favoriete reisbestemming (vrijdag)

maandag 17 mei 2010

huiswerk

werk:
*Frans: WB blz. 60 nr. 3-4
*geel schrift inschrijven + kolom 1 oefenen
les:
*toneeltekst
*Révision 13-16: boek blz. 64 tot 66
ida:
*zwemgerief
*brief ouders
*briefje schoolfeest invullen

woensdag 12 mei 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 133 (O)
*Spelling Anders blz. 8 tot 15
*Taalsignaal WB blz. 36 oef. 2 en 4, blz. 40 oef. 4 en 5
*U15, 16 bijkomende oefeningen
les:
*toneel
ida:
*attest kinderopvang afgeven
*2 brieven invullen tegen maandag

dinsdag 11 mei 2010

huiswerk

werk:
*Franse zinnen vertalen (zie blaadje): gebruik je boek!
*ZGZG les 134 (O)
les:
*toneeltekst

maandag 10 mei 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 132 afwerken en verbeteren
*Franse woordjes: rest
les:
*U16 proef
ida:
*zwemgerief

donderdag 6 mei 2010

huiswerk

werk:
*Franse woordjes: kolom 3
*Frans U16 WB oef. 1,2 en 4
*oefenblad werkwoorden: voorkant (dragen, ...)
*bedanking landbouweducatie
les:
*toneeltekst
*proef: blauwe reiger, knotwilg
ida:
*inpakpapier

woensdag 5 mei 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 129 (O)
*Frans: kolom 2
*bedanking landbouweducatie (klad)
les:
*de knotwilg, de blauwe reiger: proef vrijdag
ida:
*inpakpapier

dinsdag 4 mei 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 128 afwerken
*woordjes Frans kolom 1
*stelwerk: tegen vrijdag
les:
*toneeltekst