donderdag 27 mei 2010

huiswerk

werk:
*voorbereiden proeven taal, Frans, rekenen: zie blad
*Frans kolom 1
ida:
*brief inleefatelier afgeven en laten HDT