dinsdag 6 december 2011

huiswerk

taken:
* herhalingsopdrachten met atlas (volledig)
lessen:
* studiewijzers voor 6.12
   * advent: teksten lezen (TOV) blz. 110-115
   * spelling Frans: woordjes van U5 tot U8
   * taalbeschouwing
   * WO: hoog boven ons hoofd (desnoods morgen de rest)
ida:
* rapportavond donderdag 21.12 : in welk halfuur?
   * van 16.10 tot 16.30
   * van 16.30 tot 17.00
   * per half uur tot 20.00
* rekening afgeven
* proeven laten HDT