vrijdag 2 december 2011

huiswerk

taken:
* ZGZG les 64 (O)
* werkwoordblad tegenwoordige tijd: blad 1 afwerken
* gekleurde schriftjes verbeteren
* woordjes taal les 7: 2de kolom
les:
* studiewijzers voor 2, 3 en 4 december:
   * lezen
   * metend rekenen
   * hoofdrekenen
   * godsdienst: grenzen: wat moet ik kunnen
   * Frans: grammaire
ida:
* agenda en studiewijzer taal laten HDT
* weekinfo
* lied en gedicht: alles mee vanaf maandag!