donderdag 1 december 2011

huiswerk

taken:
* afwerken TS p. 100 - 101(L5b)
* ZGZG les 59 (O)
* EA p. 27 + 28 afwerken
* woordjes les 7 (eerste kolom)
ida:
* gedichtjes + liedjes (dinsdag proef)
* studiewijzers (godsdienst HDT)
ZGZG les 41 , les 50  les 65 proef maandag
EA Rév. 5 - 8 proef maandag