woensdag 9 november 2011

huiswerk

taken:
* gekleurde schriften verbeteren
* woordjes taal les 4: televisie tot artikel
* woordjes Frans U6: laatste kolom
* SA les 9 en 10 tegen maandag
* ZGZG les 42 (O)