dinsdag 8 november 2011

huiswerk

taken:
* SA les 7 en 8 afwerken
* gekleurde schriften verbeteren
* woordjes Frans U6: un anniversaire tot Noël
* woordjes taal les 4: familie tot uniformen (nieuwe les! datum, nieuwe titel!)
* ZGZG les 40 afwerken (O) tegen donderdag
ida:
* volgende week KJV: boeken uitlezen en ruilen!
* morgen bib!