maandag 5 september 2011

huiswerk

taken:
* ZGZG les 5: tekening afwerken
* EA unité 1 p.10: "Je comprends" eerste kolom inschrijven in blauw schrift en oefenen! (morgen dictee)
* geluksinterview: TOV groeiboek blz. 5 - afnemen tegen maandag 12/09
ida:
* zwemgerief
* indien je dat hebt, een foto van je idool meebrengen (morgen)