vrijdag 2 september 2011

huiswerk

taken:
* ZGZG les 1 (O) afwerken
ida:
* weekinfo afgeven, 2 brieven afgeven
* agenda laten HDT
* brief in agenda laten HDT
* tijdschriften, foto's meebrengen tegen dinsdag