maandag 19 april 2010

huiswerk

werk:
*inoefenen telwoorden FR boek blz. 95
*oefenschrift kolom 1
*ZGZG blz. 35 afwerken en verbeteren
*geel schrift inschrijven: woorden op -heid
ida:
*krant
*zwemgerief

*medische fiche weergeven
*weekinfo, ...