dinsdag 13 december 2011

huiswerk

les:
* proeven voor morgen (5b)
* proeven voor donderdag (5a)
ida:
* rapportavond: uur laten HDT
* 5a tijdig op school! (minionderneming)
* stelwerkjes HDT (5b)