maandag 28 november 2011

huiswerk

taken:

* ZGZG les 56 (O) afwerken
* woordjes taal: les 6 eerste kolom inschrijven
* SA: fouten verbeteren en afwerken tot "Weet je het nog" blz. 49 (5A)
* Wero tekst lezen + vraagjes (5B)

lessen:
* ZGZG les 41 gelijkvormigheid, les 50 spiegelingen, les 65 symmetrieassen

ida:
* zwemgerief
* brief CLB