vrijdag 14 oktober 2011

huiswerk

lessen:
* studiewijzer WO Mundo thema 2 oefenen: vraag 1 tot 5 (proef eind volgende week!)
* maandag dictee: woordpakket 1 en 2
* proef thema 1 godsdienst (dinsdag) voorbereiden: zie studiewijzer
ida:
* herfstgedicht voorbereiden tegen 20/10
* agenda laten HDT
* weekinfo, ...
* brief schoolreglement meebrengen!
* mosselfeest!