vrijdag 7 oktober 2011

huiswerk

taken:
* ZGZG les 26 (O) afwerken
* woordjes Frans U4: kolom 2
* gekleurde schriften verbeteren
* Frans WB blz. 10-11 nr. 4,5,7,8 afwerken
les:
* rekenproeven voor volgende week!
ida:
* agenda laten HDT
* rekening afgeven
* brief mosselsouper