maandag 19 september 2011

huiswerk

taken:
* Franse woordjes EA U2: eerste kolom inschrijven en oefenen
* Mundo WB blz. 8 nr. 5
lessen:
* tijdsband: periodes leren!
ida:
* zwemgerief
* brief Vriendenkring afgeven
* proef Frans laten HDT