vrijdag 10 juni 2011

huiswerk

werk:
* ZGZG les 148 afwerken
* Frans EA WB U19 afwerken
* gekleurde schriften verbeteren
* rood schrift laten HDT
les:
* zie studiewijzers
ida:
* dinsdag toneel!
* zwemgerief
* weekinfo, ...