vrijdag 6 mei 2011

huiswerk

werk:
* ZGZG les 137 (O)
* Guatemala: opdrachten in werkboekje afwerken tot blz. 13
les:
* toneeltekst uit het hoofd leren tegen volgende week vrijdag (je eigen rol)
ida:
* agenda laten HDT
* weekinfo, affiche schoolfeest!
* zwemgerief want maandag vrijaf!