maandag 28 februari 2011

huiswerk

werk:
* ZGZG les 107 (O) afwerken
* SA les 33 afwerken, verbeteren
* WO: werkkatern blz. 7-8 afwerken
* woordpakket 27: kolom 1 inschrijven en oefenen
* gekleurde schriften verbeteren
* Franse woordjes U14: van blanc tot chanter
les:
* Londense mist
ida:
* zwemgerief
* strookje PLK
* morgen Kinder- en jeugdjury