maandag 25 oktober 2010

huiswerk

werk:
* ZGZG les 33 (bolletjes 2,3,4)
* Frans U5 WB blz. 15 nr. 1 en 2
* Franse woordjes U5: rest inschrijven
les:
* Sebastiaan (tot het einde)
ida:
* proeven laten HDT
* zwemgerief
* schildergerief