vrijdag 15 oktober 2010

huiswerk

werk:
* TS WB blz. 31-32
les:
* proef lezen, luisteren (zie studiewijzer)
* proef hoofdrekenen (zie studiewijzer)
ida:
* weekinfo, ...
* agenda laten HDT
* proef godsdienst + cijferen laten HDT