vrijdag 1 oktober 2010

huiswerk

werk:
* tekening afwerken tegen dinsdag
* woordjes taal les 3 (eerste 5)
les:
* proef cijferen voorbereiden
ida:
* zwemgerief
* agenda laten HDT
* weekinfo, brief mosselfeest!
* maandag geen school
* proef Frans U1 en U2 laten HDT