maandag 22 februari 2010

huiswerk

werk:
*ZGZG les 87 (vierkantjes)
*woorden inschrijven in geel schrift: 10.1 en 10.2 ie als i
*oefenschrift taal kolom 1
*oefenschrift Frans kolom 2
les:
*proef donderdag: werkwoorden Frans
ida:
*zwemgerief