maandag 8 februari 2010

huiswerk

werk:
*herhalingsvragen technoklas oplossen
les:
*proef Unité 11
*mon, ma, mes, ...
ida:
*zwemgerief
*turngerief mee naar huis
*idool