woensdag 25 november 2009

huiswerk

werk:
*stellen klad tegen morgen!
*rekenen: afwerken
*oefenschrift: het ww. être, taal
les:
*gedicht: strofe 2 en 3
*gedicht bewegen voorbereiden
*proeven voorbereiden