dinsdag 21 april 2009

huiswerk

werk:
*Franse woordjes: kolom 4
*taal: woordjes kolom 2
*ZGZG les 121 (O)
*rood schrift verbeteren
les:
*kenmerken van deelbaarheid (LB blz.21)
ida:
*briefje laten tekenen